Stoff til redaksjonen som må bearbeides:
PS198: 25. desember
PS199: 25. mars
PS200: 25. juni
PS201: 25. september

Tips og stoff til "Siden Sist":
PS198: 15. februar
PS199: 15. mai
PS200: 15. august
PS201: 15. november

Tekst til vedlegg/medlemsinformasjon og annen ferdig informasjon som kan settes rett inn:
PS198: 1. februar
PS199: 1. mai
PS200: 1. august
PS201: 1. november

Manus sendes til , bilder sendes helst via Filemail (se nedenfor), medlemsinformasjon sendes til , og tips til "Siden Sist" sendes til  

Store bilder og filer sendes til oss via vår Filemailkonto:
På Sporets Filemailkonto