Norsk Jernbaneklubbs hederstegn

Artikkelindeks

Norsk Jernbaneklubbs hederstegn ble innstiftet i september 2003. 

Statutter

  1. Det er representantskapet som tildeler hederstegnet
  2. Forslag på kandidater skal begrunnes og sendes Hovedstyret som innstiller overfor Representantskapet 
  3. Tildeling av hederstegnet skal skje til medlemmer/personer som gjennom flere år har arbeidet for klubben. Praktisk, administrativt eller faglig arbeid er likestilt som begrunnelse 
  4. Hederstegnet tildeles ved åpningen av representantskapsmøtene 
  5. Hederstegnet er et diplom med merke. Begrunnelsen er oppført på diplomet 
  6. Representantskapet kan fravike punktene 3 til 5 i disse statuttene 

 

heders3 Hederstegn Ole ramme 175

Hederstegnet består av et emaljert jakkemerke med logo og sjatteringer i gull, og et innrammet diplom hvor begrunnelsen er trykket på baksiden. 

Klikk på Neste for å se oversikten over mottakerne, eller se indeksoversikten øverst.