Kløfta: Delvis stengt

Kløfta har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.R12 og RE11: Vi setter inn shuttlebusser mellom Lillestrøm og Eidsvoll | Annenhver R13 innstilles mellom Lillestrøm og Dal. Vi henviser til neste tog.

Kløfta: Delvis stengt

Kløfta har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.R12 og RE11: Vi setter inn shuttlebusser mellom Lillestrøm og Eidsvoll | Annenhver R13 innstilles mellom Lillestrøm og Dal. Vi henviser til neste tog.

Sandvika-Lysaker: Delvis stengt

Sandvika-Lysaker har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.L2: Vi henviser til andre tog mellom Skøyen og Lysaker/Stabekk. | L1 kjører direkte Sandvika-Lysaker. Mellom Blommenholm og Stabekk må du bruke Ruter. Togbilletten din er gyldig på Ruters busser.

Sandvika-Lysaker: Helt stengt

Sandvika-Lysaker er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.L2: Vi henviser til andre tog mellom Skøyen og Lysaker/Stabekk. | L1 kjører direkte Sandvika-Lysaker. Mellom Blommenholm og Stabekk må du bruke Ruter. Togbilletten din er gyldig på Ruters busser.

Stabekk: Saktekjøring

Stabekk: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Oslo S - Ski: Delvis stengt

Oslo S - Ski har færre spor i bruk.Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski: Helt stengt

Ski er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.L2: Vi setter inn shuttlebusser mellom Greverud og Ski | R21: Vi setter inn shuttlebusser mellom Oslo S og Ås | R22: Vi setter inn shuttlebusser mellom Oslo S og Kråkstad | RE20: Vi setter inn buss for tog mellom Oslo S og Vestby.

Moss stasjon: Saktekjøring

Moss stasjon: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Ski: Helt stengt

Ski er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.L2: Vi setter inn shuttlebusser mellom Greverud og Ski | R21: Vi setter inn shuttlebusser mellom Oslo S og Ås | R22: Vi setter inn shuttlebusser mellom Oslo S og Kråkstad | RE20: Vi setter inn buss for tog mellom Oslo S og Vestby. | R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski: Helt stengt

Ski er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.