Stiftelsen Norsk Jernbanearv

NJK stiftet i 2012 Stiftelsen Norsk Jernbanearv, forkortet SNJA. 

Stiftelsens formål er å eie og ivareta NJKs jernbanemateriell og sikre dette for fremtiden.

Stiftelsen skriver deponeringsavtaler med brukerne av materiellet som regulerer forutsetningene for deponeringen, vedlikehold og drift, og har overtatt de oppgaver som tidligere har tilligget materiellutvalget. 

Styret har denne sammensetning i 2023-24:

Styreleder:  Einar Thomesen
Styremedlemmer: Anders Baalsrud, Håkon Henriksen, Haakon-Magnus Preus, Ole Christian Valderstøen
Varamedlem: Per Frode Hove 
Materialforvalter: Børge Flatlandsmo

Stiftelsens organisasjonsnummer er 999 292 534

Stiftelsen har e-postadresse

Vedtekter for SNJA

SNJAs faglige råd: Bjørn Halling, Henrik B. Backer, Helge Lindholm, Tore Strangstad

Det faglige rådet har e-postadresse