Intern rapportering
Krøderbanens personale kan her sende rapporter til Driftsutvalget
Dugnadsarbeid
Brukes for rapportering av alle typer frivillig
dugnadsarbeid for Krøderbanen
Ulykker, uhell, uønskede hendelser og avvik

 

Planoverganghendelse
Brukes for rapportering av hendelser som involverer veikjøretøy på planovergang

 

Ulykker, uhell og avvik
Brukes for rapportering av alle andre typer sikkerhetsrelaterte hendelser
Feil og mangler ved materiell, infrastruktur, bygninger og annet

 

Materiellrapport
Brukes for rapportering av feil og mangler ved lokomotiver, vogner og annet rullede materiell

 

Infrastrukturrapport
Brukes for rapportering av feil og mangler ved spor og bane

 

Bygningsrapport
Brukes for rapportering av feil og mangler ved bygninger og andre anlegg