Krossobanen på Rjukan stengt med umiddelbar virkning

Statens jernbanetilsyn mener at det ikke er forsvarlig å drive Krossobanen videre før funnene er kartlagt grundigere. 

NRK Vestfold og Telemark