Toget går ikke - og det går ikke lenger

«Trekk innover», ropes det. Jeg veksler blikk med ei dame som står så tett på ansiktet mitt at jeg sliter med å se henne tydelig. Vi kommer ikke nærere hverandre uten å utveksle kroppsvæsker. 

Nationen