Sporveien fjellsikrer Ekebergskrenten

Fjellsikring er en nødvendig del av Sporveiens vedlikehold. Akkurat nå pågår den i nedre del av Ekebergbanen, mellom Gamlebyen og Ekebergparken holdeplass. 

Sporveien