Vil løfte ut spennene på Randklev bru i oktober

Bane Nor forventer å kunne starte nødvendig utfylling for å løfte ut bruspennene på Randklev bru i Ringebu neste uke. De skal bruke en megakran til arbeidet. 

bygg.no