Bane NORs tilbud om å kjøpe: – Vi har ikke noe å beklage

Bane NORs prosjektsjef i Moss ser litt undrende på Moss Avis når vi spør om Bane NOR beklager overfor beboerne i terrasseblokkene på Høienhald som nå tilbys å kjøpes ut. 

Mofs Avis